Kanam Logo

Overhead tank of 1 lakh litre

KANAM CSR ACTIVITY

Constructed overhead tank of 1 lakh litre capacity in Melasankarankuzhi panchayat, Kanyakumari